Tìm kiếm

TÌM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đối tác công tư (PPP)

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THỦY SẢN TP.HCM

TẠI XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ

I.  MỤC TIÊU

– Thực hiện Quy hoạch Cảng cá Trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ trong danh mục hệ thống Cảng cá Quốc gia tại Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; và chủ trương Thành ủy về đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố trong Chương trình hành động số 43-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngảy 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đã phê duyệt Quy hoạch 1/2000, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quy hoạch 1/500; và thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thông qua danh mục đầu tư 02 dự án trực thuộc Trung tâm Thủy sản thành phố Dự án Cảng – Chợ cá và Hạ tầng Khu chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.-

– Khởi động đầu tư xây dựng Cảng cá trước để đánh thức tiềm năng Trung tâm Thủy sản Thành phố tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững về kinh tế, xã hội, gắn liền bảo vệ chủ quyền và biển đảo Tổ quốc. Xây dựng ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp 4.0 có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

– Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cộng đồng ngư dân ven biển, ven sông và nội đồng góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trước mắt và lâu dài; giảm hộ nghèo, tăng hộ khá bền vững.

– Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên, nguồn lợi thủy sản, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; chủ động quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

– Dự án Cảng – Chợ cá, Dự an hạ tầng Khu chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ tạo ra công ăn việc làm có tác động tích cực trở lại cho việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong sinh hoạt của người lao động khai thác, kinh doanh, chế biến, phân phối, dịch vụ nghề cá.

– Trung tâm Thủy sản thành phố là đầu mối giao thương lớn về thủy hải sản cùng với bạn thuyền khắp nơi đổ về, là nơi thu thập được thông tin hàng ngày từ ngư dân tàu cá khai thác thủy hải sản trên biển, là nơi đến của khách du lịch rất ưa chuộng ẩm thực thủy hải đặc sản tươi ngon được đưa từ tàu cá lên như Cảng – Chợ cá Sydney cũng như Thành phố Đà Nẵng đang triển khai đầu tư xây dựng Cảng nghề cá quốc tế quy mô gần 20ha bằng Cảng – Chợ cá Trung tâm Thủy sản TP.HCM tại huyện Cần Giờ.

+ Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản trong mối liên kết chuỗi sản xuất nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ và thương mại sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng.

+ Giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống; phát triển thị trường tiềm năng mới nổi và thị trường tiêu thụ trong nước.

+ Đảm bảo các kênh buôn bán và tiếp thị thủy hải sản mang tính cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố từng bước mở rộng với các tỉnh lân cận thành phố và trong toàn quốc, kể cả các nước trong khu vực.

+ Chuyển các hệ thống buôn bán thủy hải sản truyền thống thành các hệ thống bán đấu giá cạnh tranh lành mạnh.

+ Đảm bảo thông tin tiếp cận đầu vào nhanh chóng, công khai, chính xác và phong phú về tiếp thị hàng thủy sản, giá cả, công nghệ chế biến, bảo quản,… tới các đối tượng khai thác, bán buôn, chế biến thủy hải sản và dịch vụ hậu cần ngành thủy sản.

+ Giảm thất thoát sau khai thác đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn xử lý, chế biến, kinh doanh thủy hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần cho các hoạt động đối với các phương tiện đánh bắt thủy hải sản.

+ Cung cấp cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ việc bốc dỡ và tiếp thị các lọai thủy hải sản có giá trị cao, tiếp nhận nguyên liệu hàng thủy sản nhập khẩu để chế biến xuất khẩu.

+ Thiết lập các bộ phận dịch vụ hỗ trợ (bến cảng, kho chứa, bảo quản, thanh toán, khu nghỉ của ngư dân,…).

banner86

II. NỘI DUNG

1. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư Trung tâm thủy sản thành phố dự kiến: 1.542 tỷ đồng, trong đó, bao gồm:

1.1. Bồi thường giải phóng mặt bằng:

Tổng mức đầu tư: Khoảng 342 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố đã tạm ứng bồi thường 100ha.

BANNER3

1.2. Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá

Tổng mức đầu tư Khoảng 500 tỷ đồng; gồm:

Tổng mức đầu tư Cảng cá: Khoảng 110 tỷ đồng, nguồn vốn đối tác công tư (PPP); Bao gồm: (Hạng mục cầu cảng, nạo vét trước cảng, kè bảo vệ bờ nơi tiếp giáp cầu cảng, bãi tập kết thủy sản chuyển đi, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng điều hành cảng).

Tổng mức đầu tư Chợ cá: Khoảng 390 tỷ đồng, nguồn vốn PPP; Bao gồm: (Công trình ứng dụng công nghệ cao có kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ, phù hợp không gian cảnh quan toàn khu vực, được bố trí liền kề cầu cảng, bãi nhập hàng từ tàu đánh cá, khu vực sạp chợ kinh giao dịch thủy sản, bãi xuất hàng, văn phòng quản lý, san lấp mặt bằng, hthống điện, nước, truyền thông, chiếu sáng… các công trình phụ trợ: vệ sinh, kỹ thuật, kho).

image1

1.3. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà máy chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá

Tổng mức đầu tư: Khoảng 700 tỷ đồng,

Nguồn vốn: PPP.

dd1

 

Hinh xuong che bien thuy san

2. Phân kỳ đầu tư:                               

2.1. Tiến độ triển khai dự án: 2018-2021

Năm 2018 dự kiến

– Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt 02 Dự án đầu tư thuộc Trung tâm Thủy sản trong quý 3 năm 2018; Quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành thủ tục trình Thành phố ra quyết định giao đất trong cuối quý 3 năm 2018.

+ Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá 20 ha; trong đó có có Cảng cá dài 300m.

+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu chế biến thuỷ sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 80 ha.

– Triển khai công tác rà phá bom mìn toàn khu.

Năm 2019 dự kiến triển khai thi công các hạng mục công trình:

  • Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá

Giai đoạn 1: Hạng mục cầu cảng dài 300m; Hạng mục nạo vét trước cảng cá; Nhà quản lý điều hành cảng cá; Hạng mục hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc.

Giai đoạn 2: Dự kiến sau khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động (2020), tiến hành triển khai giai đoạn 2, bao gồm các hạng mục còn lại: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá; sửa chữa nhỏ tàu cá; Hạng mục nhà chợ cá; Hạng mục san lấp mặt bằng; Hạng mục đường nội bộ; Trạm xử lý nước thải cục bộ… kè bảo vệ bờ; cổng, tường rào và nhà bảo vệ; Nhà văn phòng Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản…

  • Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà máy chế biến thủy sản

Giai đoạn 1: Hạng mục san lấp mặt bằng; Hạng mục hệ thống cấp thoát nước và thu gom nước thải; Hạng mục hệ thống điện; Hạng mục đường nội bộ; Hạng mục nhà máy xử lý nước thải.

Năm 2019 đưa vào khai thác vận hành khu Cảng – Chợ cá.

Năm 2021 đưa hạ tầng khu chế biến thủy sản và cở sở dịch vụ nghề cá tiếp nhận doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy chế biến thủy sản để hoạt động.

2.2. Phân kỳ nguồn vốn đầu tư

Tổng mức đầu tư Trung tâm thủy sản thành phố: 1.542 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1:

2.2.1. Bồi thường giải phóng mặt bằng 100ha: 342 tỷ đồng, ngân sách thành phố đã tạm ứng 338,2 tỷ đồng bồi thường được 221/222 hồ sơ, còn 01 hộ số tiền 255 triệu đồng là dứt điểm bồi thường khu đất 100ha, kinh phí 01 hộ còn lại đang chờ Thành phố ghi vốn năm 2018), dự kiến hoàn thành công tác bồi thường trong quý 3 năm 2018.

2.2.2. Dự án đầu tư xây dựng Cảng – Chợ cá 20ha: Tổng mức đầu tư: Khoảng 500 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 cần nguồn vốn PPP đầu tư cảng cá: 110 tỷ đồng, bao gồm:

  • Năm 2018: Thiết kế, thẩm tra và phê duyệt các hạng mục công trình, tổ chức rà phá bom mìn, nguồn vốn đầu tư khoảng 05 tỷ đồng.
  • Năm 2019:

+ Triển khai thi công các hạng mục công trình Cảng cá (cầu cảng, kè bảo vệ, nạo vét trước cảng, bãi tập kết thủy sản, văn phòng quản lý cảng, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc): 110 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 đưa vào hoạt động, tiếp đến giai đoạn 2 trong năm 2019

+ Triển khai thi công Chợ cá (san lấp mặt bằng, nhà chợ, sạp chợ kinh doanh giao dịch thủy sản, văn phòng quản lý, bãi nhập hàng từ tàu đánh cá, bãi xuất hàng chuyển đi, hệ thống điện, nước, truyền thông, chiếu sáng và các công trình phụ trợ: vệ sinh, kỹ thuật, kho…): 385 tỷ đồng

2.2.3. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà máy chế biến thủy sản

Tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, nguồn vốn PPP, trong đó giai đoạn 1 cần nguồn vốn đầu tư: 600 tỷ đồng, bao gồm:

  • Năm 2018: Thiết kế, thẩm tra và phê duyệt các hạng mục công trình, tổ chức rà phá bom mìn, nguồn vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.
  • Năm 2019: Triển khai thi công các hạng mục công trình (san lấp mặt bằng, đường nội bộ, cấp thoát nước…): 390 tỷ đồng.
  • Năm 2020: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục khác: 300 tỷ đồng.
  • Xây dựng hạ tầng Khu chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp Cảng – Chợ cá tạo thành khu liên hợp thủy sản tập trung, thiết lập một thị trường thủy sản mang tính cạnh tranh và có tổ chức tốt ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long. Tăng tính đồng bộ trong quy hoạch, tập trung các nhà máy chế biến thủy sản về cùng một đầu mối, bảo đảm chất lượng đầu ra của thủy sản. Doanh nghiệp chế biến thủy sản rất cần vị trí đầu tư gần sông, gần cảng, đường bộ thông thoáng kể cả môi trường xung quanh, Trung tâm Thủy sản là nơi các doanh nghiệp đang quan tâm, khi có điều kiện họ sẽ về đây đầu tư để hưởng được nhiều chính sách ưu đãi đầu tư sản xuất chế biến thủy sản giá trị gia tăng mang lại hiệu quả cao.

Tau ca cap cang

hinh nhom cho thuy san

III. ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ (PPP)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư  PPP theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP (nay là Nghị định số 63/2018/NĐ-CP) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo hình thức này về phía Ban quản lý Trung tâm Thủy sản sẽ tham gia 100ha và quy đổi ra giá trị vốn góp, phía Nhà đầu tư góp vốn để xây dựng 02 dự án: Cảng – Chợ cá và hạ tầng Khu chế biến thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy định. /.

———————————————————————————————————————————————————————————-

ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG THAM GIA

BAO GỒM:

1. ĐỐI TÁC ĐẦU VÀO:

1.1. THAM GIA GÓP VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THỦY SẢN TP.HCM;

1.2. ĐĂNG KÝ  CUNG ỨNG VẬT TƯ, DỊCH VỤ, … TRẢ CHẬM CẠNH TRANH.

2. ĐỐI TÁC ĐẦU RA:

2.1. ĐĂNG KÝ THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN;

2.2. ĐĂNG KÝ THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG KHO LẠNH, NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ, XƯỞNG ĐÓNG, SỬA CHỮA TÀU CÁ, BẾN CẢNG, BÃI XE, TRẠM NHIÊN LIỆU TÀU XE, KHO LẠNH…;

2.3. ĐĂNG KÝ THUÊ SẠP, Ô CHỢ CÁ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ DỰ KIẾN THU MUA THỦY SẢN CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC;

2.4. ĐĂNG KÝ ĐIỂM DỪNG CHÂN KHÁCH THAM QUAN, DU LỊCH;

2.5. ĐĂNG KÝ CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC;

2.6. ĐĂNG KÝ ĐẦU  TƯ XỬ LÝ NƯỚC VÀ GOM RÁC THẢI;

2.7. ĐĂNG KÝ THAM GIA LAO ĐỘNG KHI TRUNG TÂM THỦY SẢN TRIỂN KHAI, HOẠT ĐỘNG.

=> MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 09315 44300 hoặc Mr.Tuan: 090 7117 031.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Về đầu trang